Template e-mail in Google maken

Ga naar Google Mail en selecteer Instellingen >…

Ga naar Google Mail en selecteer Instellingen > Geavanceerd > Templates

Bij Templates moet je de radiobutton veranderen naar ‘Inschakelen.

Klik vervolgens op “Opstellen” om een nieuw e-mail te gaan schrijven.

Als je je eigen mail hebt geschreven EN vormgegeven met bijvoorbeeld een ‘handtekening’, kun je op de 3 grijze puntjes rechtsonderaan klikken, en de optie ‘Templates’ kiezen.

Sla dit template op met een goed beschrijvende naam.

Dit template kun je nu telkens ‘aanroepen’ als iemand een mail stuurt over een ‘branded content aanvraag’.

We moeten als PMPH wel even afstemmen welke teksten we precies gaan gebruiken zodat we een uniforme werkwijze hanteren.

LET OP: De mail wordt als een ‘Concept’ opgeslagen. Het is van belang dat je je eigen concepten niet per ongeluk gaat verwijderen..

Succes!

Ⓒ 2019 NDC mediagroep BV.